สถานีวิทยุอีสานสัมพันธ์ FM 90.25 เชียงใหม่
สถานีวิทยุอีสานสัมพันธ์ FM 90.25 MHz เชียงใหม่ - สถานีวิทยุอีสานสัมพันธ์ฮักกั๋นคนล้านนา