สถานีวิทยุ Goodtime Radio
สถานีวิทยุ Goodtime Radio FM 88.5 กรุงเทพ, FM 88.0 เชียงใหม่, FM 94.5 สงขลา, FM 104.0 อุบลราชธานี