กรมการทหารสื่อสาร - กรุงเทพมหานคร
กรมการทหารสื่อสาร - กรุงเทพมหานคร AM 657 kHz / FM 94.5 MHz