สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ AM 612 kHz บางเขน AM 1107 kHz ขอนแก่น AM 1341 kHz สงขลา AM 1269 kHz