ล้านนาเรดิโอไทยแลนด์ FM 91.25 เชียงใหม่
ล้านนาเรดิโอไทยแลนด์ FM 91.25 MHz สันทรายน้อย เชียงใหม่