ลูกทุ่งสวัสดี 1287 - กรุงเทพมหานคร
ลูกทุ่งสวัสดี - กรุงเทพมหานคร AM 1287 kHz - สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา (Weather Radio)