ลูกทุ่งสวัสดี 576 - กรุงเทพมหานคร
ลูกทุ่งสวัสดี - กรุงเทพมหานคร AM 576 kHz