สถานีวิทยุแม่โจ้เรดิโอ FM 101.25 เชียงใหม่
สถานีวิทยุแม่โจ้เรดิโอ FM 101.25 MHz เชียงใหม่