อสมท คลื่นเพลงเพื่อชีวิต AM 1143
อสมท คลื่นเพลงเพื่อชีวิต AM 1143 - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย