อสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM FM95 - กรุงเทพมหานคร
อสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM FM95 - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย