สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 เชียงใหม่
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.5 MHz เชียงใหม่