สถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ 11 - AM 1053
สถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ 11 - AM 1053