สถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ 11 - AM 630
สถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่ 11 - AM 630