Pattaya People Radio 96.0 MHz
Pattaya People Radio 96.0 MHz (Yes2day FM) - Pattaya, Thailand