เครือข่ายวิทยุฯเพื่อการถ่ายทอดเสียง AM 819 kHz
เครือข่ายวิทยุฯเพื่อการถ่ายทอดเสียง AM 819 kHz - กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร