เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ AM 891
เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ AM 891 kHz - กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร