เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ FM 92.5
เครือข่ายวิทยุฯแห่งชาติ FM 92.5 MHz - กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร