สวท.ชลบุรี FM 92.5
กรมประชาสัมพันธ์ ชลบุรี FM 92.5 MHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย