สวท.กาญจนบุรี AM 558
กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี AM 558 kHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย