สวท.ลำพูน FM 95.0
กรมประชาสัมพันธ์ ลำพูน FM 95.0 MHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย