สวท.หนองคาย AM 810
กรมประชาสัมพันธ์ หนองคาย AM 810 kHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย