สวท.หนองคาย FM 90.5
กรมประชาสัมพันธ์ หนองคาย FM 90.5 MHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย