สวท.ราชบุรี AM 1593
กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดราชบุรี AM 1593 kHz - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย