สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา - ประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา - ช่องทางการรับฟัง: กรุงเทพมหานคร 87.50 MHz และ 1071 kHz; เชียงใหม่ 106.75 MHz; พิษณุโลก 92.25 MHz; ชัยนาท 96.25 MHz; อุดรธานี 87.50 MHz; สกลนคร 87.75 MHz; อุบลราชธานี 87.50 MHz; นครราชสีมา 87.50 MHz; กาญจนบุรี 106.25 MHz; ระยอง 87.75 MHz; ประจวบคีรีขันธ์ 89.25 MHz; สุราษฎร์ธานี 87.50 MHz; ภูเก็ต 99.25 MHz; สงขลา 103.25 MHz; ยะลา 89.00 MHz