ทรายทอง เรดิโอ FM 92.75 หนองคาย
ทรายทองเรดิโอ 92.75 หนองคาย - ลูกทุ่ง 100 เปอร์เซ็นต์