วิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 กรุงเทพมหานคร
วิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz กรุงเทพมหานคร