สถานีวิทยุ คลื่นเพลงไทยลูกทุ่ง FM 107.25 MHz
คลื่นเพลงไทยลูกทุ่ง - เขตลาดพร้าว FM 107.25 MHz