CBS Ey'Obujjajja 88.8 FM - Kampala
CBS Ey'Obujjajja 88.8 FM - Ey'Obwakabaka bwa Buganda