KWVE KWave 107.9 FM - Santa Ana, CA
KWave - Santa Ana, California - KWVE 107.9 FM & 110 AM; K256CX 99.1 FM