KXI22 162.50 MHz - NOAA Weather Radio
KXI22 162.50 MHz - NOAA Weather Radio - Brasstown Bald, Georgia