KXI89 162.525 MHz - NOAA Weather Radio
KXI89 162.525 MHz - NOAA Weather Radio - Eatonton, Georgia