KZJB The Rev - Idaho Falls, ID
KZJB The Rev - Idaho Falls, Idaho - Revelation Radio - Idaho Falls 90.1 FM • Throughout the Valley 88.7 FM • Pocatello 90.3 FM