WHFB Motown & More - Benton Harbor, MI
WHFB Motown & More - Benton Harbor, Michigan - WHFB 1060 AM & W273BM 102.5 FM