Spirit Catholic Radio Network - Nebraska
Spirit Catholic Radio Network - Nebraska Frequencies: Omaha, Lincoln and Western Iowa KVSS 102.7 FM, Central Nebraska KJWM 91.5 FM, Northeast Nebraska KOLB 88.3 FM; North Platte KFJS 90.1 FM, Chadron K207BY 89.3-FM