KRXO 107.7 FM - The Franchise Sports Radio - Oklahoma
The Franchise Sports Radio - KRXO 107.7 FM - Oklahoma City, Oklahoma