KSKQ Community Radio 89.5 FM - Ashland, OR
KSKQ Community Radio - Ashland 89.5 FM; Medford 94.1 FM