KNRS Talk Radio - Salt Lake City, UT
KNRS Talk Radio 105.9 FM/570 AM - Salt Lake City, Utah