Positive Life Radio - Washington
Positive Life Radio - Washington - Yakima KYPL 91.1 FM; Walla Walla/Tri-Cities KGTS 91.3 FM; Wenatchee KPLW 89.9 FM; Lewiston, ID KPLL 94.9 FM; White Salmon, OR KPLP 104.5 FM; Asoria, OR KGIO 90.5 FM