Đài phát thanh tại Hà Nội, Việt Nam
Đài phát thanh tại Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đài phát thanh tại Phnôm Pênh, Campuchia
Đài phát thanh tại Viêng Chăn, Lào
Đài phát thanh tại Băng Cốc, Thái Lan
Đài phát thanh tại Chiêng Mài, Thái Lan
Đài phát thanh tại Pattaya, Thái Lan
Đài phát thanh tại Phuket, Thái Lan
Đài phát thanh tại Yangon, Mianma
Đài phát thanh tại Cuala Lămpơ, Malaixia
Đài phát thanh tại George Town, Malaixia
Đài phát thanh tại Ipoh, Malaixia
Đài phát thanh tại B. Xêri Bêgaoan, Brunei
Đài phát thanh tại Díli, Đông Timor
Đài phát thanh tại Manila, Philíppin
Đài phát thanh tại Xinhgapo
Đài phát thanh tại Giacácta, Inđônêxia
Đài phát thanh tại Medan, Inđônêxia
Đài phát thanh tại Palembang, Inđônêxia
Đài phát thanh tại Soerabaja, Inđônêxia
Đài phát thanh tại Tokyo, Nhật Bản
Đài phát thanh tại Seoul, Hàn Quốc
Đài phát thanh tại Bắc Kinh, Trung Quốc
Đài phát thanh tại Hồng Kông, Trung Quốc
Đài phát thanh tại Đài Bắc, Đài Loan
Đài phát thanh tại Ulan Bato, Mông Cổ
Đài phát thanh tại Đêli, Ấn Độ
Đài phát thanh tại Têhêran, Iran
Đài phát thanh tại Đubai, UAE
Đài phát thanh tại Sydney, Úc
Đài phát thanh tại Luân Đôn, Liên hiệp Anh
Đài phát thanh tại Paris, Pháp
Stasiun radio di Bá Linh, Đức
Đài phát thanh tại Mátxcơva, Nga
Đài phát thanh tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Đài phát thanh tại Tel Aviv, Ixraen
Đài phát thanh tại Nữu Ước, Hoa Kỳ
Đài phát thanh tại Toronto, Canađa
Đài phát thanh tại Tp. Mêhicô, Mêhicô
Đài phát thanh tại La Habana, Cuba
Đài phát thanh tại Caracas, Vênêxuêla
Đài phát thanh tại Riu đư Gianâyru, Braxin
Đài phát thanh tại Buênốt Airết, Áchentina
Đài phát thanh tại Johannesburg, Nam Phi
Đài phát thanh tại Ađi Ababa, Êtiôpia

© 2012-2022 Mikhail Shcherbak •  Điều khoản sử dụng •  Quyền riêng tư •  Câu hỏi thường gặp •  Liên hệ