VOH AM 610 kHz - Tp. Hồ Chí Minh
VOH AM 610 kHz Tp.HCM - Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh