VOH FM 87.7 MHz - Tp. Hồ Chí Minh
VOH FM 87.7 MHz Tp.HCM - Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh