VOH FM 95.6 MHz - Tp. Hồ Chí Minh
VOH FM 95.6 MHz Tp.HCM - Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh