VOH FM 99.9 MHz - Tp. Hồ Chí Minh
VOH FM 99.9 MHz Tp.HCM - Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh