VOV1 Ban thời sự
VOV1 Ban thời sự - Thời sự-Chính trị-Tổng hợp - Đài Tiếng nói Việt Nam