VOV5 Kênh phát thanh Đối ngoại
VOV5 Ban Đối ngoại - Hệ phát thanh đối ngoại - Đài Tiếng nói Việt Nam