Highway Radio 101.5 FM - Durban
Highway Radio 101.5 FM - Durban - KZN's no.1 Christian radio station