කොළඹ ගුවන් විදුලි නාලිකා

கொழும்பு வானொலி நிலையங்கள்

Radio stations in Colombo

සමඟ අමුත්තන් සවන් 'ගුවන් විදුලියට අදාල ගුවන් විදුලි නම මත ක්ලික් කරන්න / ஆன்லைன் கேட்க வானொலி நிலையம் பெயர் மீது கிளிக் செய்யவும் / Click on the radio station name to listen online
FM,MHz ගුවන් විදුලි / வானொலி நிலையம் / Station සම්ප්රේෂකය / அனுப்பும் / Transmitter
  87.6 Lite 87 බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  88.1 රන් FM රත්නපුර
  88.3 E FM 676, ගාලු පාර
  88.8 සිත FM නුගේගොඩ
  89.1 ඉසිර ගුවන්විදුලිය පිළියන්දල
  89.3 ඉසිර ගුවන්විදුලිය බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  89.6 SLBC සිටි FM යටියන්තොට
  89.8 SLBC සිටි FM ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  90.4 Star தமிழ் Radio රත්මලාන
  90.9 ෂා FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  91.4 Fox 91.4 බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  91.7 SLBC ස්වදේශිය සේවය ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  91.9 SLBC ස්වදේශිය සේවය යටියන්තොට
  92.2 FM දෙරණ කොළඹ 10, ජයා මාවත
  92.4 FM දෙරණ මාගල්කන්ද
  92.7 Y FM අරලිය උයන
  93.2 Gold FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  93.5 ලක්හඬ යටියන්තොට
  93.7 ලක්හඬ වික්රමසිංහපුර, ITN කුළුණ
  94.0 Capital FM නාලිකා
  94.3 SLBC වෙළඳ සේවය ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  94.5 SLBC වෙළඳ සේවය යටියන්තොට
  95.0 නෙත් FM බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  95.4 SLBC දඹාන රේඩියෝ ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  95.8 රිදම් World බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  96.3 හිරු FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  96.6 Legends 96.6 අරලිය උයන
  96.9 Kiss FM රත්මලාන
  97.1 Real Radio රත්මලාන
  97.4 SLBC Radio Sri Lanka යටියන්තොට
  97.6 SLBC Radio Sri Lanka ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  97.9 චීන ජාත්‍යන්තර ගුවන්විදුලිය
CGTN Radio
ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
  98.2 සියත FM රත්මලාන
  98.7 Sun FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
  98.9 Sun FM මාගල්කන්ද
  99.2 TNL NOW බම්බලපිටිය, ඕෂන් වීව් රෙසිඩන්සීස්
  99.5 රස FM නුගේගොඩ
100.0 ශ්‍රී FM 676, ගාලු පාර
100.2 ශ්‍රී FM රත්නපුර
100.5 රන් FM 676, ගාලු පාර
100.8 Yes FM යූනියන් පෙදෙස
101.3 බෞද්ධයා ගුවන්විදුලිය ආර් ජී සේනානායක මාවත, ශ්රී සම්බෝධි විහාරයේ
101.8 සෙත් FM මීගමුව
102.1 SLBC தமிழ் தேசிய சேவை ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
102.3 SLBC தமிழ் தேசிய சேவை යටියන්තොට
102.6 வசந்தம் FM වික්රමසිංහපුර, ITN කුළුණ
102.8 வசந்தம் FM මාගල්කන්ද
103.1 සෙත් FM නාලිකා
103.4 சூரியன் FM ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය
103.9 சக்தி FM යූනියන් පෙදෙස
104.4 රන්ගිරි ශ්‍රී ලංකා කොළඹ
104.7 SLBC தென்றல் FM ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
104.9 SLBC தென்றல் FM යටියන්තොට
105.2 ලක්විරු ගුවන් විදුලිය කඩුවෙල
106.0 ලක් FM කැලණිය, වෙදමුල්ල
106.5 සිරස FM යූනියන් පෙදෙස
107.0 V FM නුගේගොඩ
107.3 SLBC Vision FM ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ
107.5 SLBC Vision FM යටියන්තොට
107.8 Red FM නුගේගොඩ
MW,kHz ගුවන් විදුලි / வானொலி நிலையம் / Station සම්ප්රේෂකය / அனுப்பும் / Transmitter
    882 TWR India පුත්තලම
  1053 AIR External Service ඉන්දියා, තූත්තුකුඩි
  1125 SLBC Asia Service
FEBA Radio (India)
පුත්තලම
 

 

කාලය / நேரம்


කාලගුණය / வானிலை


ශ්රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ කුළුණ / இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம் டவர் / SLBC Radio Tower


ඛණ්ඩාංක / ஆள்கூற்று / Coordinates: 06°54'08" N, 79°52'03" E

නෙළුම් කුළුණ / தாமரைக் கோபுரம் / Lotus Tower


ඛණ්ඩාංක / ஆள்கூற்று / Coordinates: 06°55'37" N, 79°51'29" E
නෙළුම් කුළුණ (නැතහොත් කොළඹ නෙළුම් කුළුණ) , ශ්‍රී ලංකාවේ, කොළඹ නගරය තුල ඉදි කර ඇති 2019/09/16 දින නිළ වශයෙන් විවෘත කරන ලද මීටර 350 ක් උසැති කුළුණක් වන අතර, මෙය නෙලුම් පොහොට්ටුවක හැඩ ඇති නිසා "නෙලුම් කුලුණ" ලෙස නම් කෙරේ.වැඩිදුර කියවන්න: www.lotustower.lk
කොළඹ ගුවන් විදුලි නාලිකා
මාලේ ගුවන් විදුලි නාලිකා
දිල්ලිය ගුවන් විදුලි නාලිකා
අග්රා ගුවන් විදුලි නාලිකා
අහමදාබාද් ගුවන් විදුලි නාලිකා
බැංගලෝර් ගුවන් විදුලි නාලිකා
චෙන්නායි ගුවන් විදුලි නාලිකා
හයිද්රාබාද් ගුවන් විදුලි නාලිකා
ජායිපූර් ගුවන් විදුලි නාලිකා
කායිපූර් ගුවන් විදුලි නාලිකා
කොල්කටා ගුවන් විදුලි නාලිකා
ලක්නව් ගුවන් විදුලි නාලිකා
මුම්බායි ගුවන් විදුලි නාලිකා
නාග්පූර්හි ගුවන් විදුලි නාලිකා
පූනේ ගුවන් විදුලි මධ්යස්ථාන
සුරාත් ගුවන් විදුලි මධ්යස්ථාන
  කත්මන්ඩු ගුවන් විදුලි නාලිකා
තිම්පු ගුවන් විදුලි නාලිකා
ඩකා ගුවන් විදුලි නාලිකා
ඉස්ලාමාබාද් ගුවන් විදුලි නාලිකා
ලාහෝර් ගුවන් විදුලි නාලිකා
කරච්චි ගුවන් විදුලි නාලිකා
යංගොන් ගුවන් විදුලි නාලිකා
බැංකොක් ගුවන් විදුලි නාලිකා
ක්වාලා ලම්පූර් ගුවන් විදුලි නාලිකා
සිංගප්පූරුව ගුවන් විදුලි නාලිකා
ජකර්තා ගුවන් විදුලි නාලිකා
බීජිං ගුවන් විදුලි නාලිකා
ටෝකියෝ ගුවන් විදුලි නාලිකා
සෝල් ගුවන් විදුලි නාලිකා
සිඩ්නි ගුවන් විදුලි නාලිකා
සුව ගුවන් විදුලි නාලිකා
ඩුබායි ගුවන් විදුලි නාලිකා
කයිරෝ ගුවන් විදුලි නාලිකා
අඩිස් අබාබා ගුවන් විදුලි නාලිකා
ජොහැන්නස්බර්ග් ගුවන් විදුලි නාලිකා
ලන්ඩන් ගුවන් විදුලි නාලිකා
පැරිස් ගුවන් විදුලි නාලිකා
බර්ලින් ගුවන් විදුලි නාලිකා
  සූරිච් ගුවන් විදුලි නාලිකා
ස්ටොක්හෝම් ගුවන් විදුලි නාලිකා
මොස්කව් ගුවන් විදුලි නාලිකා
රෝමය ගුවන් විදුලි නාලිකා
මැඩ්රිඩ් ගුවන් විදුලි නාලිකා
ඇතන්ස් ගුවන් විදුලි නාලිකා
ඉස්තාන්බුල් ගුවන් විදුලි නාලිකා
නිව් යෝර්ක් ගුවන් විදුලි නාලිකා
ටොරොන්ටෝ ගුවන් විදුලි නාලිකා
මෙක්සිකෝ නගරය ගුවන් විදුලි නාලිකා
හවානා ගුවන් විදුලි නාලිකා
පානම නගරය ගුවන් විදුලි නාලිකා
බොගෝටා ගුවන් විදුලි නාලිකා
රියෝ ද ජැනෙයිරෝ ගුවන් විදුලි නාලිකා
බුවනස් අයර්ස් ගුවන් විදුලි නාලිකා

© 2012-2023 මිහායිල් ශ්චේර්බක් •  සේවාවට අදාළ කොන්දේසි •  පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය •  නිති අසන පැණ •  අපව අමතන්න