South Asia Radio Map   Radio in Maldives   List of cities   Web links   FAQ  

ރޭޑިޔޯ ސްތެޔްސްހަން އޭ މާލެ

Radio stations in Malé

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / ރޭޑިޔޯ Transmitter / ޓްރާންސްމިޝަން ސައިޓް
  89.0 ރޭޑިޔޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު PSM / ޕަބްލިކް ސަރވީސް މީޑިއާ
  90.0 ދީނުގެ އަޑު PSM / ޕަބްލިކް ސަރވީސް މީޑިއާ
  91.0 ދިވެހި ފް.އ މ PSM / ޕަބްލިކް ސަރވީސް މީޑިއާ
  92.2 ބިގްެރޭޑިއ Malé / މާލ
  92.6 އެޗްއެފްއެމް Buruzu Magu / ބުރުޒު މަގު
  93.6 Capital Radio Malé / މާލެ
  94.6 ސަންެއ ފް.އ މ Kashima Hingun / ކަސްހިމަ ހިންގުން
  95.2 ދިވ ހިެއ ފް.އ މ Daisy Magu / ދަިސްޔް މަގު
  96.0 ރޭޑިޔޯ އެޓޯލް އެފްއެމް Eastern Lagoon / ިތުމަތްހި ެތްހެރެވަރިެ
  97.0 97 މިނިވަނ Malé / މާލެ
  99.0 VFM Sosun Magu / ސޮސުން މަގު
MW,kHz Station / ރޭޑިޔޯ Transmitter / ޓްރާންސްމިޝަން ސައިޓް
    882 TWR India Sri Lanka / އޮޅުދޫކަރަ, Puttalam / ޕުތތަލަމ
  1449 ރޭޑިޔޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު Thilafushi / ތިލަފުށި
 

 

Time / ޓައިމް


Weather / މޫސުން


Public Service Media - Malé / ޕަބްލިކް ސަރވީސް މީޑިއާ މާލެ


Coordinates / ކޮޮރްދިނަތެސް:

04°10'20" N, 73°30'11" E


Radio stations in Malé, Maldives
Radio stations in Colombo, Sri Lanka
Radio stations in Delhi, India
Radio stations in Agra, India
Radio stations in Ahmedabad, India
Radio stations in Bengaluru, India
Radio stations in Chennai, India
Radio stations in Hyderabad, India
Radio stations in Jaipur, India
Radio stations in Kanpur, India
Radio stations in Kolkata, India
Radio stations in Lucknow, India
Radio stations in Mumbai, India
Radio stations in Nagpur, India
Radio stations in Pune, India
Radio stations in Surat, India
  Radio stations in Kathmandu, Nepal
Radio stations in Thimphu, Bhutan
Radio stations in Dhaka, Bangladesh
Radio stations in Islamabad, Pakistan
Radio stations in Lahore, Pakistan
Radio stations in Karachi, Pakistan
Radio stations in Yangon, Myanmar
Radio stations in Bangkok, Thailand
Radio stations in Kuala Lumpur, Malaysia
Radio stations in Singapore
Radio stations in Jakarta, Indonesia
Radio stations in Beijing, China
Radio stations in Tokyo, Japan
Radio stations in Seoul, South Korea
Radio stations in Sydney, Australia
Radio stations in Suva, Fiji
Radio stations in Dubai, UAE
Radio stations in Cairo, Egypt
Radio stations in Addis Ababa, Ethiopia
Radio stations in Johannesburg, South Africa
Radio stations in London, United Kingdom
Radio stations in Paris, France
Radio stations in Berlin, Germany
  Radio stations in Zurich, Switzerland
Radio stations in Stockholm, Sweden
Radio stations in Moscow, Russia
Radio stations in Rome, Italy
Radio stations in Madrid, Spain
Radio stations in Athens, Greece
Radio stations in Istanbul, Türkiye
Radio stations in New York, USA
Radio stations in Toronto, Canada
Radio stations in Mexico City, Mexico
Radio stations in Havana, Cuba
Radio stations in Panama City, Panama
Radio stations in Bogota, Colombia
Radio stations in Rio de Janeiro, Brazil
Radio stations in Buenos Aires, Argentina

© 2012-2024 Mikhail Shcherbak •  Terms of Service •  Privacy Policy •  Frequently Asked Questions •  Contact us