హైదరాబాద్ లో రేడియో స్టేషన్లు

Radio stations in Hyderabad / हैदराबाद में रेडियो स्टेशन

Click on the radio station name to listen online
FM,MHz Station / రేడియో స్టేషన్/ रेडियो स्टेशन Transmitter / ట్రాన్స్మిటర్ / ट्रांसमीटर
  90.40 KMIT Tarang Narayanguda, Keshav Memorial Institute of Technology
  90.40 Bol Hyderabad Gachibowli, University of Hyderabad
  90.80 Tarnaka Radio Tarnaka
  91.10 Radio City Hyderabad TV Tower
  92.70 Big FM Hyderabad TV Tower
  93.50 Red FM Hyderabad TV Tower
  94.30 Fever 94.3 Hyderabad TV Tower
  98.30 Radio Mirchi Hyderabad TV Tower
101.90 AIR FM Rainbow Hyderabad TV Tower
102.80 आकाशवाणी विविध भारती Hyderabad TV Tower
105.60 Gyanvani Radio Hyderabad TV Tower
107.80 Deccan Radio Abids, Jawaharlal Nehru Road
MW,kHz Station / రేడియో స్టేషన్/ रेडियो स्टेशन Transmitter / ట్రాన్స్మిటర్ / ट्रांसमीटर
    738 ఆకాశవాణి హైదరాబాదు ’అ’
ఆకాశవాణి తెలుగు
Hayathnagar
    837 ఆకాశవాణి విజయవాడ Vijayawada, AP, Guntur
    846 ఆకాశవాణి విజయవాడ
AIR FM Gold
Vijayawada, AP, Guntur (DRM)
  1377 ఆకాశవాణి హైదరాబాదు ’బ’
ఆకాశవాణి తెలుగు
Hayathnagar
  1566 AIR National Channel Nagpur, MH, Buttibori
SW,kHz Station / రేడియో స్టేషన్/ रेडियो स्टेशन Transmitter / ట్రాన్స్మిటర్ / ट्रांसमीटर
  4800 ఆకాశవాణి హైదరాబాదు
ఆకాశవాణి తెలుగు
Hayathnagar
  7420 ఆకాశవాణి హైదరాబాదు
ఆకాశవాణి తెలుగు
Hayathnagar
 

 

Weather / వాతావరణ


Hyderabad TV Tower / హైదరాబాద్ టెలివిజన్ టవర్ / हैदराबाद टीवी टावर


Coordinates: 17°22'10" N, 78°30'47" E
Prasar Bharati (Doordarshan and Akashvani) radio and television tower in Asmangarh, Hyderabad, Telangana.

       

Hayathnagar radio transmitter / హయతనగర్ రేడియో ట్రాన్స్మిటర్ / हयातनगर रेडियो ट्रांसमीटर


Coordinates: 17°19'30" N, 78°36'43" E
All India Radio (Akashvani) mediumwave and shortwave radio broadcasting station in Hayathnagar, southeast of Hyderabad, Telangana.